ที่สาธารณะประโยชน์ คืออะไร
 • 20 มิถุนายน 2017
 • 13
 • 0
ที่สาธารณะประโยชน์ = ที่ที่ส่วนรวมใช้ทำประโยชน์ ,ที่ที่ชุมชนใช้ร่วมกันทำประโยชน์ มาดูความหมายอย่างเป็นทางการกันค่ะ &nb...
อ่านต่อ
บ้านติดจำนอง หรือบ้านติดขายฝาก จะขายได้ไหม
 • 13 มิถุนายน 2017
 • 25
 • 0
บ้านติดจำนอง หรือบ้านติดขายฝาก กับนายทุน จะขายให้ผู้อื่นได้ไหม ไม่ว่าบ้านจะติดจำนอง  หรือติดขายฝากอยู่ก็สามารถขายไ...
อ่านต่อ
ที่ดินสปก.คืออะไร
 • 11 มิถุนายน 2017
 • 36
 • 0
ที่ดินสปก.คืออะไร    ที่ดินสปก. = ที่ดินสำนักงานการปฎิรูปการเกษตร    ที่ดินสปก. คือที่ดินบริเวณที่...
อ่านต่อ
ข้อดีข้อเสียของการทำ "สัญญาจะซื้อจะขาย"
 • 11 มิถุนายน 2017
 • 8
 • 0
ข้อดีข้อเสียของการทำ "สัญญาจะซื้อจะขาย"   หากต้องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ โฮมออฟฟิศ ที่ดินเปล...
อ่านต่อ
จำนอง คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 303
 • 0
จำนอง คืออะไร    จำนอง หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา "ผูจํานอง"เอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรี...
อ่านต่อ
ขายฝากคืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 369
 • 0
ขายฝาก คืออะไร การจดทะเบียนขายฝาก             ขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพ...
อ่านต่อ
จำนอง กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร
 • 7 มีนาคม 2017
 • 796
 • 0
จำนอง กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร      “จำนอง”  คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง  เรียกว่าผู้จ...
อ่านต่อ
จำนำ คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 70
 • 0
จำนำ คืออะไร    การจำนำ คือบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้ครอบคร...
อ่านต่อ
จำนอง, จำนำ, ค้ำประกัน ต่างกันอย่างไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 240
 • 0
จำนอง,จำนำ,ค้ำประกัน ต่างกันอย่างไร จำนอง เป็นการนำอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ มาเป็นประกันการชำระหนี้...
อ่านต่อ
สินไถ่ คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 161
 • 0
สินไถ่ คืออะไร    สินไถ่ คือ ยอดเงินที่ต้องมาชำระคืนแก่ผู้รับซื้อฝากเพื่อไถ่ทรัพย์ แล้วผู้รับซื้อฝากจึงยอมให้...
อ่านต่อ
ที่ดินตาบอดคืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 174
 • 0
ที่ดินตาบอดคืออะไร     เรามักจะได้ยินคนคุยกันเสมอว่า ที่ดินแปลงโน้นแปลงนี้เป็นที่ดินตาบอด ทำไมขายแพงจัง เป็นต...
อ่านต่อ
ที่ดินมือเปล่า คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 67
 • 0
ที่ดินมือเปล่า คืออะไร ที่ดินมือเปล่า คือ ที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) ดังนั้นที่ดินมือเปล่า ค...
อ่านต่อ
การวางทรัพย์คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 89
 • 0
การวางทรัพย์คืออะไร    การวางทรัพย์เป็นวิธีการหนึ่งของลูกหนี้,ผู้จำนอง,ผู้ขายฝาก สามารถไถ่ถอนทรัพย์ หรือบ้านท...
อ่านต่อ
การอายัดที่ดิน คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 26
 • 0
การอายัดที่ดิน คืออะไร            การอายัดที่ดินหมายถึงการขอให้ระงับการจดทะเบียน หรือการห...
อ่านต่อ
ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 53
 • 0
ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร ปรปักษ์ = ฝ่ายตรงข้าม, ฝ่ายอื่น, ศัตรู, ข้าศึก ครอบครองปรปักษ์ = ครอบครองที่ดินของคนอื่น, ครอบ...
อ่านต่อ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 39
 • 0
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีก...
อ่านต่อ
จำนำ กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 150
 • 0
จำนำ กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร    สัญญาจำนำนั้นลูกหนี้ต้องส่งมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหนี้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันกา...
อ่านต่อ
สิทธิเก็บกินคืออะไร
 • 7 มิถุนายน 2017
 • 14
 • 0
สิทธิเก็บกินคืออะไร สิทธิเก็บกิน = usufruct       สิทธิเก็บกินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการ...
อ่านต่อ
รับจดจำนอง, ขายฝาก.....หลักเกณฑ์ทั่วไป
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 32
 • 0
รับจดจำนอง หรือ รับขายฝาก  หลักเกณฑ์ทั่วไป       ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การทำก...
อ่านต่อ
ผู้จัดการมรดกคือใคร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 185
 • 0
ผู้จัดการมรดกคือใคร    มักจะมีคนถามเสมอว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เสียชีวิตแล้ว กรรมสิทธิ์ในบ้านหรือที่ดินนั้น เ...
อ่านต่อ