พินัยกรรมคืออะไร
 • 3 ธันวาคม 2017
 • 179
 • 0
พินัยกรรมคืออะไร พินัยกรรมคือ เอกสารหรือหนังสือที่เจ้าของทรัพย์มรดกทำไว้ เพื่อแสดงเจตจำนงว่าเมื่อตนเสียชีวิตแล้ว ทรัพย์...
อ่านต่อ
สีครุฑ บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
 • 18 กันยายน 2017
 • 138
 • 0
สีครุฑ บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มี 3 สี ดังนี้ 1 ครุฑแดง ครุตสีนี้เห็นกันบ่อยมาก อยู่บนหน้าโฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ ) ซึ่งเป็นเ...
อ่านต่อ
5 ข้อคิดเมื่อทำจำนองขายฝากบ้านที่ดิน
 • 30 กรกฎาคม 2017
 • 199
 • 0
5 ข้อคิดเมื่อทำจำนองขายฝากบ้านที่ดิน 1 ดูความจำเป็นในการใช้เงิน เช่นญาติป่วยต้องรีบรักษา, ลูกหรือญาติพี่น้องถูกจับดำเนิ...
อ่านต่อ
ทางสาธารณะประโยชน์ คืออะไร
 • 20 มิถุนายน 2017
 • 2660
 • 0
ทางสาธารณะประโยชน์ ทางสาธารณะประโยชน์ หมายถึงทาง หรือถนนซึ่งเป็นของทางราชการ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ผ่านเข้าออก หรือใช้สัญ...
อ่านต่อ
บ้านติดขายฝาก หรือบ้านติดจำนอง จะขายได้ไหม
 • 13 มิถุนายน 2017
 • 1484
 • 0
บ้านติดขายฝากหรือบ้านติดจำนอง กับนายทุนจะขายให้ผู้อื่นได้ไหม    คำถามนี้เจอบ่อยมาก ถือโอกาสเขียนบทความนี้ ผู้...
อ่านต่อ
ที่ดินสปก.คืออะไร
 • 11 มิถุนายน 2017
 • 1223
 • 0
ที่ดินสปก.คืออะไร    ที่ดินสปก. = ที่ดินสำนักงานการปฎิรูปการเกษตร    ที่ดินสปก. คือที่ดินบริเวณที่...
อ่านต่อ
ข้อดีข้อเสียของการทำ "สัญญาจะซื้อจะขาย"
 • 11 มิถุนายน 2017
 • 406
 • 0
ข้อดีข้อเสียของการทำ "สัญญาจะซื้อจะขาย"   หากต้องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ โฮมออฟฟิศ ที่ดินเปล...
อ่านต่อ
จำนอง คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 1148
 • 0
จำนอง คืออะไร    การจำนองที่เรามักเห็นกันทั่วไป มักเป็นการซื้อบ้านแต่มีเงินสดไม่พอเพียง จึงต้องขอสินเชื่อจากส...
อ่านต่อ
ขายฝาก คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 886
 • 0
ขายฝาก คืออะไร       ขายฝาก หรือสัญญาขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้...
อ่านต่อ
จำนอง กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร
 • 7 มีนาคม 2017
 • 1746
 • 0
จำนองกับขายฝาก ต่างกันอย่างไร       จำนอง และขายฝาก ทั้งสองนิติกรรมนี้ทำที่ สนง.ที่ดินโดยมีเจ้...
อ่านต่อ
จำนำ คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 318
 • 0
จำนำ คืออะไร    การจำนำ คือบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้ครอบคร...
อ่านต่อ
จำนอง, จำนำ, ค้ำประกัน ต่างกันอย่างไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 5976
 • 0
จำนอง,จำนำ,ค้ำประกัน ต่างกันอย่างไร จำนอง เป็นการนำอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ มาเป็นประกันการชำระหนี้...
อ่านต่อ
สินไถ่ คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 1838
 • 0
สินไถ่ คืออะไร    สินไถ่ คือยอดเงินที่ต้องมาชำระคืนแก่ผู้รับซื้อฝากเพื่อไถ่ทรัพย์ ซึ่งยอดสินไถ่จะมีระบุไว้ในส...
อ่านต่อ
ที่ดินตาบอดคืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 1220
 • 0
ที่ดินตาบอดคืออะไร     เรามักจะได้ยินคนคุยกันเสมอว่า ที่ดินแปลงโน้นแปลงนี้เป็นที่ดินตาบอดอย่าไปซื้อ เป็นต้น ม...
อ่านต่อ
ที่ดินมือเปล่า คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 389
 • 0
ที่ดินมือเปล่า คืออะไร ที่ดินมือเปล่า คือ ที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) ดังนั้นที่ดินมือเปล่า ค...
อ่านต่อ
การวางทรัพย์คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 1143
 • 0
การวางทรัพย์ คืออะไร    การวางทรัพย์ เป็นการนำเงินจำนวนเท่ากับหนี้ที่ค้างรวมกับดอกเบี้ย, สินไถ่ไปวา...
อ่านต่อ
การอายัดที่ดิน คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 336
 • 0
การอายัดที่ดิน คืออะไร            การอายัดที่ดินหมายถึงการขอให้ระงับการจดทะเบียนชั่วคราวก...
อ่านต่อ
การครอบครองปรปักษ์ คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 426
 • 0
การครอบครองปรปักษ์ คืออะไร    ครอบครองปรปักษ์ = ครอบครองที่ดินของคนอื่น, ครอบครองที่ดินที่ไม่ใช่ของตัวเอง &n...
อ่านต่อ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 250
 • 0
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร      ภาษีธุระกิจเฉพาะ จัดเก็บในกรณีที่มีการโอนขายบ้านที่ดินภายหลังจากที่ได้ถือคร...
อ่านต่อ
จำนำ กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 1717
 • 0
จำนำ กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร    สัญญาจำนำนั้นลูกหนี้ต้องส่งมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหนี้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันกา...
อ่านต่อ