ต้องการไถ่ถอนจำนองเมื่อผู้จำนองเสียชีวิตแล้วทำอย่างไร

  ต้องการไถ่ถอนจำนองเมื่อผู้จำนองเสียชีวิตแล้วทำอย่างไร

  ญาติผู้ใหญ่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้นำที่ดินไปจำนองกับบุคคล ต้องการขายที่ดินแปลงดังกล่าวแต่ติดต่อผู้รับจำนองไม่ได้ทำอย่างไร 

  การจำนองไม่มีอายุความ  จำนองจะระงับก็ต่อเมื่อหนี้ที่จำนองเป็นประกันได้ระงับไปโดยเหตุอื่นนอกจากอายุความเท่านั้น(ซึ่งก็คือการชำระหนี้)  กรณีหนี้ที่จำนองเป็นประกันไว้ขาดอายุความเช่นสัญญากู้ยืมเงินกันเกินกว่าสิบปี  หากมีการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ไว้แม้หนี้ตามสัญญากู้ยืมจะขาดอายุความ  เจ้าหนี้ก็ยังสามารถบังคับจำนองเอาที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินสุทธิมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ดังนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

๑. ไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ ขอคัดจากสาระบบที่สนง.ที่ดิน ก็จะหาผู้รับจำนอง แล้วลองติดต่อผู้รับจำนองเพื่อขอไถ่ถอนจำนองค่ะ

๒.หากไม่สามารถติดต่อผู้รับจำนองได้ ให้ทายาท หรือ ผู้จัดการมรดก นำเงินที่เป็นหนี้ตามสัญญาจำนองพร้อมดอกเบี้ย  ไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงานบังคับคดี ในเขตที่ที่ดินที่จำนองนั้นตั้งอยู่ สำนักงานวางทรัพย์ จะตามโฉนดจากผู้รับจำนองมาให้