เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน ต่างกันอย่างไร

เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน ต่างกันอย่างไร

เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน เรียกอาจคล้ายกันมาก ดังนั้นเวลาถามว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลายคนมักตอบชื่อเจ้าบ้านไปซะงั้น ที่จริงแล้วทั้ง 2 อย่างมีสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายต่างกันมากดังนี้ 

เจ้าของบ้านคือผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่ออยู่หลังโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่ครอบครอง ขาย ให้เช่า หรือทำประโยชน์ใดๆก็ได้ในที่ดินและบ้านหลังนั้นรวมทั้งมีสิทธิ์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาเป็นเจ้าบ้านได้

เจ้าบ้านคือผู้ที่เจ้าของบ้านแต่งตั้งหรือยินยอมให้มาเป็นเจ้าบ้านมีหน้าที่ดูแลบ้าน ดังนั้นเจ้าบ้านอาจเป็นเจ้าของบ้านเองหรือเป็นญาติพี่น้องของเจ้าของบ้านหรืออาจเป็นผู้เช่าหรือเป็นใครก็ได้ที่เจ้าของบ้านไว้เนื้อเชื่อใจให้ดูแลบ้าน โดยที่เจ้าบ้านมีหน้าที่ที่ต้องดูแลบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรเช่นมีคนเกิด,คนตาย,ย้ายเข้า,ย้ายออกจากบ้าน อื่นๆ เป็นต้น

ผู้ที่มีบ้านที่มีบ้านหลายหลังกฎหมายกำหนดให้คนผู้หนึ่งอยู่ได้เพียงบ้านหลังเดียวเท่านั้นจึงทำให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านไม่สามารถเป็นเจ้าบ้านได้หลายหลังในเวลาเดียวกัน ดังนั้นบ้านหลังที่2เป็นต้นไปผู้เป็นเจ้าของบ้านอาจปล่อยเป็นบ้านว่างๆยังไม่มีเจ้าบ้าน หรือตั้งใครสักคนมาเป็นเจ้าบ้านก็ได้