ที่ดินตาบอดคืออะไร

ที่ดินตาบอดคืออะไร

    เรามักจะได้ยินคนคุยกันเสมอว่า ที่ดินแปลงโน้นแปลงนี้เป็นที่ดินตาบอดอย่าไปซื้อ เป็นต้น มารู้จักกับที่ดินตาบอดกันค่ะ

    ที่ดินตาบอด คือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะประโยชน์ เข้าออกที่ดินตัวเองไม่ได้ การจะเข้าออกจากที่ดินตัวเองต้องผ่านที่ดินแปลงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ส่วนบุคคลมีเจ้าของครอบครองอยู่ ทำให้เจ้าของที่ดินไม่สามารถใช้ที่ดินตนเองทำประโยชน์ได้เต็มที่ ซึ่งเรามักพบเสมอว่าที่ดินตาบอดมักจะเกิดจากการแบ่งที่ดินจากแปลงใหญ่(แปลงแม่ หรือแปลงคง) มาแบ่งย่อยออกมาเป็นแปลงเล็กๆ เพื่อแบ่งระหว่างญาติพี่น้อง หรือลูกหลาน หรือที่ดินตาบอดจากการขอใช้ทางออกของที่ดินของผู้อื่นตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งอาจเป็นพี่น้องกันจึงยอมให้ใช้ทางออกได้ โดยไม่มีเอกสารทางราชการรองรับ พอเจ้าของรุ่นเดิมเสียชีวิตไป เจ้าของใหม่รุ่นถัดไปหรือทายาทไม่ยอมให้ใช้เป็นทางเข้าออกอีกต่อไปจึงมาปิดทางเข้าออกเสีย หรือที่ดินตาบอดไม่มีทางออก เพราะมีทางเข้าออกได้ลำบาก เช่นติดแม่น้ำ ภูเขา ทะเล ทางชัน เหวเป็นต้น

    เจ้าของที่ดินตาบอดมีสิทธิ์ที่จะขอทางจำเป็นในการเข้าออกผ่านที่ดินที่ล้อมรอบอยู่ออกไปสู่ทางสาธารณะได้ โดยผู้ใช้ทางต้องเสียค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกใช้เป็นทางออกนั้น โดยการตกลงกันชำระเป็นก้อนเดียวหรือรายปีก็ได้ และไปจดทะเบียนทางภาระจำยอมให้กันที่สำนักงานที่ดิน นี่จึงเป็นทางออกที่ดีสุดของที่ดินตาบอด หลังจากนั้นก็สามารถใช้ทางดังกล่าวนี้เข้าออกได้ตามปกติ