การอายัดที่ดิน คืออะไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 713
  • 0
การอายัดที่ดิน คืออะไร            การอายัดที่ดินหมายถึงการขอให้ระงับการจดทะเบียนชั่วคราวก...
อ่านต่อ
ขอทราบว่าการอายัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินคืออะไรและที่ดินอยู่ต่างจังหวัดจะมี หนังสือแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ให้อายัดที่ดินได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 192
  • 0
ถาม ขอทราบว่า“การอายัดที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินคืออะไรและที่ดินอยู่ต่างจังหวัดจะมี หนังสือแจ้งไปยังพนั...
อ่านต่อ