ใบปลอดหนี้ คืออะไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 1586
  • 0
ใบปลอดหนี้ คืออะไร ใบปลอดหนี้ คือ หนังสือที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ออกให้ว่าห้องชุดนี้ไม่มีหนี้ค้างค่าส่วนกลาง,ค่าสาธา...
อ่านต่อ