นายหน้า คือใคร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 932
  • 0
นายหน้า คือใคร นายหน้า คือบุคคลที่ชี้ช่องทางหรือจัดการให้บุคคลสองฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน เช่น สัญญาขายทรัพย์สิน, สัญญาขาย...
อ่านต่อ