ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 39
  • 0
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีก...
อ่านต่อ