การวางทรัพย์คืออะไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 1143
  • 0
การวางทรัพย์ คืออะไร    การวางทรัพย์ เป็นการนำเงินจำนวนเท่ากับหนี้ที่ค้างรวมกับดอกเบี้ย, สินไถ่ไปวา...
อ่านต่อ