การวางทรัพย์คืออะไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 89
  • 0
การวางทรัพย์คืออะไร    การวางทรัพย์เป็นวิธีการหนึ่งของลูกหนี้,ผู้จำนอง,ผู้ขายฝาก สามารถไถ่ถอนทรัพย์ หรือบ้านท...
อ่านต่อ