ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 53
  • 0
ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร ปรปักษ์ = ฝ่ายตรงข้าม, ฝ่ายอื่น, ศัตรู, ข้าศึก ครอบครองปรปักษ์ = ครอบครองที่ดินของคนอื่น, ครอบ...
อ่านต่อ