ต้องการไถ่ถอนขายฝาก แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับขายฝากได้ ทำอย่างไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 23
  • 0
ต้องการไถ่ถอนขายฝาก แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับขายฝากได้ทำอย่างไร กรณีผู้ขายฝากต้องการนำเงินไปชำระหนี้ให้กับผู้รับซื้อฝาก...
อ่านต่อ