จำนอง คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 1148
 • 0
จำนอง คืออะไร    การจำนองที่เรามักเห็นกันทั่วไป มักเป็นการซื้อบ้านแต่มีเงินสดไม่พอเพียง จึงต้องขอสินเชื่อจากส...
อ่านต่อ
ในกรณีที่มีผู้รับจำนองหลายคน หากมีการบังคับจำนอง และขายทอดตลาดแล้ว ผู้รับจำนองแต่ละคนมีสิทธิอย่างไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 146
 • 0
ถาม ในกรณีที่มีผู้รับจำนองหลายคน หากมีการบังคับจำนอง และขายทอดตลาดแล้ว ผู้รับจำนองแต่ละคนมีสิทธิอย่างไร ตอบ ผู้รับจำนอง...
อ่านต่อ
สัญญาจำนองจะระงับเมื่อใด
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 353
 • 0
ถาม สัญญาจำนองจะระงับเมื่อใด ตอบ สัญญาจำนองจะระงับเมื่อ (1) เมื่อหนี้ที่เป็นประกันระงับหรือหมดสิ้นไป ยกเว้นการขาดอายุค...
อ่านต่อ
หลักเกณฑ์ และ ผลของสัญญาจำนอง
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 256
 • 0
หลักเกณฑ์ในการจำนอง      ๑. ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะจำนอง      ...
อ่านต่อ
ผู้รับจำนองต้องระวังอะไรบ้าง
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 148
 • 0
ผู้รับจำนองต้องระวัง           ผู้รับจำนองบ้านที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ก็...
อ่านต่อ
ผู้จำนองต้องระวังอะไรบ้าง
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 166
 • 0
ผู้จำนองต้องระวังอะไรบ้าง       ผู้มีสิทธิจำนองได้คือเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน...
อ่านต่อ
การบังคับจำนองจะต้องทำอย่างไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 626
 • 0
ถาม การบังคับจำนองจะต้องทำอย่างไร ตอบ การบังคับจำนองแบ่งเป็น 2 อย่าง (1) การบังคับจำนองกับผู้จำนองโดยตรงผู้รับจำนองจะต...
อ่านต่อ
ทรัพย์สินที่จำนองได้ มีอะไรบ้าง
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 144
 • 0
ทรัพย์สินที่จำนองได้ มีอะไรบ้าง     ทรัพย์สินที่จำนองได้ คืออสังหาริมทรัพย์อันหมายถึง ทรัพย์ที่ไม...
อ่านต่อ