ทางสาธารณะประโยชน์ คืออะไร
  • 20 มิถุนายน 2017
  • 3791
  • 0
ทางสาธารณะประโยชน์ ทางสาธารณะประโยชน์ หมายถึงทาง หรือถนนซึ่งเป็นของทางราชการ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ผ่านเข้าออก หรือใช้สัญ...
อ่านต่อ