นโยบายการไม่เน้นยึดทรัพย์ 

   ban4cash เน้นหาประโยชน์ตอบแทนจากดอกเบี้ย ไม่เน้นยึดทรัพย์นั่นคือนโยบายค่ะ ดังนั้นท่านลูกค้าสามารถขยายเวลาขายฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าไรก็ได้ เรายินดีให้ต่อสัญญาได้ ลูกค้าที่เคยใช้บริการก็จะทราบดีในข้อนี้ หากแต่ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการ อาจวิตกกังวลในเรื่องนี้ สบายใจได้ค่ะ ปลอดภัยแน่นอน เรายินดีและพร้อมให้ท่านต่อสัญญาได้เพื่อท่านจะได้มีเวลาหมุนเงิน หรือแก้ปัญหาของท่านได้ 

   กรณีครบกำหนดสัญญาขายฝากแล้ว ลูกค้าหากยังไม่สะดวกไถ่ถอนขายฝาก ทางเราต่อสัญญาขายฝากให้ค่ะ ขั้นตอนคือ นัดกันไปทำการขยายเวลาขายฝากที่ สนง. ที่ดิน ก่อนวันครบกำหนดสัญญา 

เช่น ตัวอย่างที่ 1  ทำขายฝาก 10 พฤษภาคม 2557  มีกำหนดเวลา 1 ปี       วันครบกำหนดสัญญา คือ 10 พฤษภาคม 2558 

      ตัวอย่างที่ 2  ทำขายฝาก 31 พฤษภาคม 2557 มีกำหนดเวลา  6 เดือน  วันครบกำหนดสัญญา  คือ 30 พฤศจิกายน 2557 

สังเกต :  ตัวอย่างที่ 2  นับวันชนวัน เดือนพฤศจิกายน มี 30 วัน วันครบสัญญาขายฝาก จึงไม่ใช่ 1 ธันวาคม เพราะ พฤศจิกายน มีแค่ 30 วันเท่านั้นค่ะ

  ข้อแนะนำ :  ไม่ควรนัดวันครบกำหนดสัญญาขายฝาก หรือวันสุดท้าย  ควรเผื่อเวลา นัดขยายเวลาขายฝากล่วงหน้า 1- 2 สัปดาห์ค่ะ  เพราะอาจเกิดเหตุขัดข้องด้วยเรื่องของ การจราจร อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย และอื่นๆ ของฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง จะทำให้ทรัพย์นั้นหลุดไปเสีย  การจะได้ซึ่งกรรมสิทธ์กลับมา ต้องทำการซื้อกลับมาเท่านั้น ซึ่งต้องเสียค่าโอน ค่าใช้จ่ายที่ สนง.ที่ดิน ประมาณ 5 % อีกทั้งยังต้องเสียภาษีธุรกิจอีก 3.3 %  นะคะ