ขายฝาก คืออะไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 1102
  • 0
ขายฝาก,สัญญาขายฝาก คืออะไร    ขายฝากหรือสัญญาขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อเหมือนการขายโดยทั่วไป แต่มีข้อตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตกลงกันไว้โดยที่ข
อ่านต่อ
ขายฝาก กับ ฝากขาย ต่างกันอย่างไร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2017
  • 2816
  • 0
ขายฝาก กับ ฝากขาย กับต่างกันอย่างไร              ขายฝาก เช่น ขายฝากบ้าน,ขายฝากที่ดิน,ขายฝากคอนโด,ขายฝากอพาร์ตเม้นต์ หรือขายฝากโรงงาน เป็นต้น สัญญาขายฝากเป็นสัญญาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที
อ่านต่อ