จำนอง กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร
  • 7 มีนาคม 2017
  • 1956
  • 0
จำนอง กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร       จำนอง และขายฝาก ทั้งสองนิติกรรมนี้ทำที่ สนง.ที่ดินโดยมีเจ้าหน้าที่จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมาย      “จำนอง” คือสัญญากู้เงินชนิดหนึ่งซึ่งบุคคลหนึ่งหรือผู้
อ่านต่อ