สีครุฑ บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

สีครุฑ บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

มี 3 สี ดังนี้

1 ครุฑแดง ครุตสีนี้เห็นกันบ่อยมาก อยู่บนหน้าโฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ ) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์แสดงถึงกรรมสิทธิ์ สามารถซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนได้ตามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่อยู่ในเมืองที่เจริญแล้ว โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นครุฑแดง

2 ครุฑเขียว อยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่เรียกว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่เรียกว่า น.ส.3 ก. ซึ่งเอกสารสิทธิ์นี้จะมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ  มีหลักหมุดชัดเจน ซึ่งมักจะมีกันอยู่บ้างบางจังหวัด  ที่เมืองเริ่มขยาย

 

‎3 ครุฑดำ อยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่เรียกว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่เรียกว่า น.ส.3 และ น.ส.3 ข. โดยเอกสารสิทธิ์เหล่านี้ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ  และไม่มีหลักหมุด การรังวัดแบบโบราณไม่มีความละเอียดพอ และวิธีเทียบเคียงเอากับพื้นที่รอบๆที่ติดกันจึงมีความคลาดเคลื่อนสูง ไม่มีขนาดพื้นที่ที่แน่นอน ดังนั้นเมื่อทำการรังวัดใหม่แบบปัจจุบันซึ่งมีความแม่นยำกว่ากันมาก ขนาดที่ดินจริง อาจจะเปลี่ยนไปโดยอาจมีที่งอกเพิ่มขี้นหรือลดลงจากเดิมได้อาจเป็นไร่ หรือหลายไร่ได้