สีครุฑ บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
  • 18 September 2017
  • 793
  • 0
สีครุฑ บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มี 3 สี ดังนี้ 1 ครุฑแดง ครุตสีนี้เห็นกันบ่อยมาก อยู่บนหน้าโฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ ) ซึ่งเป็นเ...
อ่านต่อ