ใบปลอดหนี้ คืออะไร
  • 20 February 2017
  • 5,828
  • 0
ใบปลอดหนี้ คืออะไร   ใบปลอดหนี้ คือ หนังสือที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ออกให้ว่าห้องชุดนี้ไม่มีหนี้ค้างค่าส่วนกลาง,...
อ่านต่อ