จำนำ กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร
  • 20 February 2017
  • 3,395
  • 0
จำนำ กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร    สัญญาจำนำนั้นลูกหนี้ต้องส่งมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหนี้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันกา...
อ่านต่อ