ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร
  • 20 February 2017
  • 1,625
  • 0
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร      ภาษีธุระกิจเฉพาะ จัดเก็บในกรณีที่มีการโอนขายบ้านที่ดินภายหลังจากที่ได้ถือคร...
อ่านต่อ