การวางทรัพย์คืออะไร
  • 20 February 2017
  • 3,814
  • 0
การวางทรัพย์ คืออะไร    การวางทรัพย์ เป็นการนำเงินจำนวนเท่ากับหนี้ที่ค้างรวมกับดอกเบี้ยหรือสินไถ่ไปวางทร...
อ่านต่อ