จำนอง, จำนำ, ค้ำประกัน ต่างกันอย่างไร
  • 20 February 2017
  • 12,926
  • 0
จำนอง,จำนำ,ค้ำประกัน ต่างกันอย่างไร จำนอง เป็นการนำอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ มาเป็นประกันการชำระหนี้...
อ่านต่อ