ต้องการไถ่ถอนขายฝาก แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับขายฝากได้ ทำอย่างไร
  • 20 February 2017
  • 474
  • 0
ต้องการไถ่ถอนขายฝาก แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับขายฝากได้ทำอย่างไร กรณีผู้ขายฝากต้องการนำเงินไปชำระหนี้ให้กับผู้รับซื้อฝากเ...
อ่านต่อ