จำนองที่ดินเปล่าที่ไหนดี ธนาคารไม่รับ ติดต่อ Ban4cash
 • 4 October 2018
 • 1,900
 • 0
จำนองที่ดินเปล่าที่ไหนดี   จำนองที่ดินเปล่าที่ไหนดี ติดต่อธนาคารไปแล้วแต่ธนาคารไม่รับ ปรึกษาBan4cash ค่ะ &nb...
อ่านต่อ
จำนอง คืออะไร
 • 20 February 2017
 • 2,625
 • 0
  จำนอง,จดจำนองคืออะไร    การจำนองที่เรามักพบเจอบ่อยๆคือการซื้อบ้านแต่มีเงินสดไม่พอเพียง จึงต้องขอสินเชื...
อ่านต่อ
ต้องการไถ่ถอนจำนองเมื่อผู้จำนองเสียชีวิตแล้วทำอย่างไร
 • 16 November 2018
 • 1,711
 • 0
  ต้องการไถ่ถอนจำนองเมื่อผู้จำนองเสียชีวิตแล้วทำอย่างไร   ญาติผู้ใหญ่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้นำที่ดินไปจำน...
อ่านต่อ
ในกรณีที่มีผู้รับจำนองหลายคน หากมีการบังคับจำนอง และขายทอดตลาดแล้ว ผู้รับจำ...
 • 20 February 2017
 • 443
 • 0
ถาม ในกรณีที่มีผู้รับจำนองหลายคน หากมีการบังคับจำนอง และขายทอดตลาดแล้ว ผู้รับจำนองแต่ละคนมีสิทธิอย่างไร ตอบ ผู้รับจำนอง...
อ่านต่อ
สัญญาจำนองจะระงับเมื่อใด
 • 20 February 2017
 • 2,090
 • 0
ถาม สัญญาจำนองจะระงับเมื่อใด ตอบ สัญญาจำนองจะระงับเมื่อ (1) เมื่อหนี้ที่เป็นประกันระงับหรือหมดสิ้นไป ยกเว้นการขาดอายุค...
อ่านต่อ
หลักเกณฑ์ และ ผลของสัญญาจำนอง
 • 20 February 2017
 • 1,436
 • 0
หลักเกณฑ์ในการจำนอง      ๑. ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะจำนอง      ...
อ่านต่อ
ผู้รับจำนองต้องระวังอะไรบ้าง
 • 20 February 2017
 • 508
 • 0
ผู้รับจำนองต้องระวัง           ผู้รับจำนองบ้านที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ก็...
อ่านต่อ
ผู้จำนองต้องระวังอะไรบ้าง
 • 20 February 2017
 • 692
 • 0
ผู้จำนองต้องระวังอะไรบ้าง       ผู้มีสิทธิจำนองได้คือเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน...
อ่านต่อ
การบังคับจำนองจะต้องทำอย่างไร
 • 20 February 2017
 • 2,493
 • 0
ถาม การบังคับจำนองจะต้องทำอย่างไร ตอบ การบังคับจำนองแบ่งเป็น 2 อย่าง (1) การบังคับจำนองกับผู้จำนองโดยตรงผู้รับจำนองจะต...
อ่านต่อ
เมื่อกฎหมายห้ามผู้รับจำนองเอาทรัพย์จำนองเป็นของตนเองก่อนมีการจดทะเบียน หรือ...
 • 20 February 2017
 • 302
 • 0
ถาม เมื่อกฎหมายห้ามผู้รับจำนองเอาทรัพย์จำนองเป็นของตนเองก่อนมีการจดทะเบียน หรือก่อนถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ แต่หากเป็นกรณีที...
อ่านต่อ
ทรัพย์สินที่จำนองได้ มีอะไรบ้าง
 • 20 February 2017
 • 3,892
 • 0
ทรัพย์สินที่จำนองได้ มีอะไรบ้าง     ทรัพย์สินที่จำนองได้ คืออสังหาริมทรัพย์อันหมายถึง ทรัพย์ที่ไม...
อ่านต่อ