ต้องการจำนองขายฝากบ้านที่ดิน ควรใช้หลักทรัพย์อย่างไร

     นายทุนรับจำนองขายฝากมองอะไรมั่ง ส่วนใหญ่ก็พุ่งความสนใจไปที่ 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

    เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ของการลงทุน High risk-High return   ดังนั้นผู้กู้เงินควรเลือกทรัพย์ที่จะนำมาจำนองที่สภาพคล่องดีมาวางค้ำประกัน ทำให้มีโอกาสที่นายทุนรับจำนองขายฝากจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำให้ได้

    เจตนาผู้กู้และศักยภาพของผู้กู้เงินก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาในการอนุมัติรับจดจำนอง, รับขายฝาก ควรให้นายทุนสบายใจว่าเราสามารถไถ่ถอนได้ หรือผู้กู้เงินจะไม่เบี้ยวนั่นเองค่ะ

     แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หลายๆท่านมักจะเลือกทรัพย์ที่ไกลปืนเที่ยง,อยู่ห่างไกล,ไม่มีสภาพถนนที่ชัดเจน,ห่างไกลความเจริญซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ มาวางค้ำประกันวงเงินกู้ หากตรึกตรองให้ดีก็จะพบว่านายทุนไม่อยากรับเนื่องจากเกรงว่าถ้าทรัพย์หลุดขึ้นมาก็ไม่สามารถขายได้ ต้องจำใจครอบครองต่อไปหรือที่เรียกกันว่า" ติดมือ"นั่นเองค่ะ หรือหากนายทุนช่วยรับให้ท่านก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นหากมีทรัพย์หลายแห่งควรเลือกทรัพย์ที่ความเสี่ยงไม่สูงมากนัก(อัตราดอกเบี้ยต่ำ)หากแต่ผู้กู้เงินเองก็ควรมั่นใจในศักยภาพการชำระหนี้ของตนเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวผู้กู้เงินเองพิจารณาค่ะ