การลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย คืออะไร

ยกตัวอย่าง 

เงินกู้ 1,000,000 บาท  เมื่อชำระเงินต้นบางส่วน  เช่น ชำระ 200,000 บาท 

หลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยจาก เงินกู้ที่คงค้างคือ 800,000 บาทค่ะ

ทางเรายินดีให้ลูกค้าตัดต้นค่ะ เพื่อให้ลูกค้าจะได้มีโอกาสชำระหนี้ได้ไวขึ้นค่ะ