จำนองบ้านที่ดินชำระดอกเบี้ยแบบไหนดี

การชำระดอกเบี้ยจำนองบ้านแบบไหนเหมาะกับคุณ โดยทั่วไป มี 2 แบบด้วยกัน

 1   ชำระแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียว  เงินต้นยังไม่ต้องชำระไปชำระตอนไถ่ถอนทีเดียว

 2   ชำระทั้งต้นและดอกพร้อมๆกันหรือชำระแบบลิซซิ่งนั่นเอง

 ยกตัวอย่าง 

 เงินต้น  500,000 บาทระยะเวลา 1 ปี

 คิดแบบที่ 1  ดอกเบี้ย 1.5 %   ชำระดอกเบี้ยเดือนละ 7,500     ชำระทั้งหมด 7,500 X 12 = 90,000

 คิดแบบที่ 2  ดอกเบี้ย 1.5 %   ชำระทั้งต้นและ ดอกเบี้ย  พร้อมกันทุกเดือน  เงินกู้ รวมดอกเบี้ยทั้งปี  500,000+ 90,000=  590,000

 ชำระใน 1 ปี ทุกงวดเท่ากัน 590,000 หาร 12  =  49,166.66  นี่คือเงินที่ชำระต่อเดือน จะพบว่ามันหนักเกินดังนั้นจึงมักกำหนดงวดขั้นต่ำ 36 งวด { 3 ปี } หรือ 60 งวด { 5 ปี }นั่นเอง เพื่อที่ลูกค้าจะได้ชำระเงินที่ต่ำลงในแต่ละงวดค่ะ

 ลองคิด  3 ปีดูนะคะ ดอกเบี้ย 1.5 %   ชำระทั้งต้นและดอกเบี้ยพร้อมกันทุกเดือน  เงินกู้รวมดอกเบี้ยทั้ง 3 ปี  500,000+ { 7,500 x 12 x 3 } =  770,000

 ชำระใน 3 ปี ทุกงวดเท่ากัน 770,000 หาร 36  =  21,388.88  นี่คือเงินที่ชำระต่อเดือน 

 เปรียบเทียบแล้ว จะพบว่า ลูกค้าชำระเงินต้นไปแล้วทุกเดือน แต่ดอกเบี้ยก็ยังคิดตามวงเงินกู้ครั้งแรกนั่นเอง  สะดวกแบบไหน ก็ลองพิจารณาดูนะคะ