การชำระดอกเบี้ย

   จำนองบ้านที่ดินชำระดอกเบี้ยเมื่อไร การชำระดอกเบี้ยแล้วแต่ความสะดวกของท่านลูกค้าค่ะ  สามารถชำระดอกเบี้ยรายเดือน หรือจะชำระดอกเบี้ยทีเดียวตอนไถ่ถอนจำนองขายฝากก็ได้ แล้วแต่การตกลงกันระหว่างเจ้าของเงินกับลูกหนี้ ส่วนวิธีการชำระดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกัน จะใช้วิธีโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร หรือโอนเงินออนไลน์ หรือบางท่านอาจชำระดอกเบี้ยเป็นเช็คโดยเขียนเช็คล่วงหน้าไว้ให้แล้วให้นำเช็คไปเข้าเป็นรายเดือนก็ได้ หรือวิธีอื่นๆ ตามแต่ความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่าน