นโยบายการไม่เน้นยึดทรัพย์ 

   ban4cash เน้นหาประโยชน์ตอบแทนจากดอกเบี้ย ไม่เน้นยึดทรัพย์นั่นคือนโยบายค่ะ ดังนั้นท่านลูกค้าสามารถขยายเวลาขายฝากกี่ครั้งก็ได้ครั้งละนานเท่าไรก็ได้ เรายินดีให้ต่อสัญญาได้ ลูกค้าที่เคยใช้บริการก็จะทราบดีในข้อนี้ หากแต่ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการอาจวิตกกังวลในเรื่องนี้ สบายใจได้ค่ะปลอดภัยแน่นอน เรายินดีและพร้อมให้ท่านต่อสัญญาได้เพื่อท่านจะได้มีเวลาหมุนเงินหรือแก้ปัญหาของท่านได้ 

   กรณีครบกำหนดสัญญาขายฝากแล้วลูกค้าหากยังไม่สะดวกไถ่ถอนขายฝากทางเรายินดีต่อสัญญาขายฝากให้ค่ะ ขั้นตอนคือนัดกันไปทำการขยายเวลาขายฝากที่สนง.ที่ดินก่อนวันครบกำหนดสัญญา 

เช่น  ตัวอย่างที่ 1  ทำขายฝาก 10 พฤษภาคม 2557  มีกำหนดเวลา 1 ปี       วันครบกำหนดสัญญา คือ 10 พฤษภาคม 2558 

      ตัวอย่างที่ 2  ทำขายฝาก 31 พฤษภาคม 2557 มีกำหนดเวลา  6 เดือน  วันครบกำหนดสัญญา  คือ 30 พฤศจิกายน 2557 

สังเกต :  ตัวอย่างที่ 2  นับวันชนวัน เดือนพฤศจิกายน มี 30 วัน วันครบสัญญาขายฝาก จึงไม่ใช่ 1 ธันวาคม เพราะ พฤศจิกายน มีแค่ 30 วันเท่านั้นค่ะ

  ข้อแนะนำ :  ไม่ควรนัดวันครบกำหนดสัญญาขายฝากหรือวันสุดท้าย  ควรเผื่อเวลานัดขยายเวลาขายฝากล่วงหน้า 1- 2 สัปดาห์ค่ะ  เพราะอาจเกิดเหตุขัดข้องด้วยเรื่องของการจราจร,อุบัติเหตุ,ความเจ็บป่วยและอื่นๆของฝา่ยใดฝ่ายหนึ่งหรือเหตุสุดวิสัยใดๆก็ตาม จะทำให้ทรัพย์นั้นหลุดไปเสียการจะได้ซึ่งกรรมสิทธ์กลับมาต้องทำการซื้อกลับมาเท่านั้น ซึ่งต้องเสียค่าโอน ค่าใช้จ่ายที่สนง.ที่ดินใหม่ประมาณ 5 % อีกทั้งยังต้องเสียภาษีธุรกิจอีก 3.3 %  รวมเป็น 8.3% ก็แยะอยู่นะคะ