4 วิธีเมื่อไม่มีเงินไถ่ถอนขายฝาก

   เมื่อใกล้ครบกำหนดสัญญาขายฝากแล้ว เจ้าของบ้านหรือที่ดิน ควรติดต่อนายทุนรับขายฝากเพื่อไถ่ถอนขายฝากหรือ เพื่อขยายเวลาขายฝาก(ต่อดอก)ค่ะ หากแต่เมื่อยังไม่มีเงินมาไถ่ถอนขายฝากควรทำอย่างไรดี (การขอขยายระยะเวลาขายฝาก จะขยายระยะเวลาเท่าไรก็ตามแต่จะตกลงกัน โดยนัดกันไปขยายเวลาขายฝาก ก่อนวันครบกำหนดสัญญา หรือวันสุดท้ายก็คือวันครบสัญญา อย่าให้เกินวันนะคะ ) หากยังไม่สามารถ หาดอกเบี้ยมาชำระได้ ก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกดังนี้

1  ขอเพิ่มวงเงินจากนายทุนเดิมเพื่อมาชำระดอกเบี้ย และมีเวลาหมุนเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงไถ่ถอนขายฝากสัญญาฉบับเก่า และทำสัญญาขายฝากฉบับใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้น

2  หานายทุนคนใหม่มาเปลี่ยนมือ หรือ เพิ่มวงเงิน ซึ่งก็หมายถึงการกู้เงินจากนายทุนคนใหม่มาชำระหนี้คืนให้กับนายทุนคนเดิม นั่นคือไถ่ถอนขายฝากจากนายทุนเดิม และทำขายฝากกับนายทุนคนใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้น

3  ขายบ้าน หรือที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ ข้อนี้ควรทำก่อนครบกำหนดในสัญญาขายฝากพอสมควร ทั้งนี้เพราะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินที่ค่อนข้างสูง การขายจึงต้องใช้เวลา และบางครั้งผู้ซื้ออาจต้องขอสินเชื่อ หรือ กู้เงินจากสถาบันการเงินด้วยนั่นเอง ยิ่งหากผู้ซื้อทราบว่าเราต้องมีความจำเป็นต้องรีบขาย ผู้ซื้อจะกดราคาซื้อให้ต่ำกว่าราคาตลาดลงไปอีกค่ะ ข้อนี้ต้องระวังให้ดีค่ะ

4  หากมีญาติพี่น้อง หรือคนที่ไว้ใจได้ ทำเรื่องกู้เงินกับสถาบันการเงิน  กรณีนี้บุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยมีประวัติเสียกับสถาบันการเงิน มีรายได้ประจำที่ชัดเจน มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ไม่มีประวัติเสียด้านการเงิน อายุต่ำกว่า 50 ปี หรือเงื่อนไขแล้วแต่แต่ละสถาบันการเงินกำหนดค่ะ

รับจำนองขายฝากบ้านที่ดิน จำนองขายฝากบ้าน ที่ดิน คอนโด ดอกเบี้ยต่ำ